Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 3-9/10)

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 3-9/10)

10/10/2022

Tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn (bản) đạt chuẩn NTM; thôn (bản) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Ban hành Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp; Thúc đẩy thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ điện, nước… là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 3-9/10).

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Tây Bắc 1952 -Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm” thành công tốt đẹp

14/10/2022

Ngày 14/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm”.