8 vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

17/03/2022

Ngày 12/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.