Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Sở Nội vụ - Tỉnh đoàn Yên Bái ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026

07/06/2022 09:47:34 Xem cỡ chữ Google
Chiều 6/6, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị; thống nhất công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2022.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Yên Bái ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2026.

Theo chương trình phối hợp, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Yên Bái thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên, chính sách pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên.
Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên thực hiện cải cách hành chính nhà nước, xây dựng văn hóa công vụ, văn minh công sở; làm tốt công tác đánh giá tình hình thanh niên, giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. 

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã thống nhất các nội dung tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022 như: công tác cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, đào tạo nghề, lao động việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên, chế độ chính sách, tài chính của Đoàn, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em, khoa học công nghệ, an ninh mạng…
Việc ký kết phối hợp công tác khẳng định sự thống nhất, đoàn kết giữa 2 đơn vị nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020, chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; các chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên và các hoạt động xung kích, tình nguyện của thanh niên Yên Bái. 
Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; đề xuất giải pháp thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn minh công sở, tham gia xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số…

Ban biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h