Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

Tên cơ quan

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

Địa chỉ liên hệ

Tổ 3, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0216.3852415

Fax

0216.3857839

Emai

sonoivu@yenbai.gov.vn

Website

 http://sonoivu.yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h