Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nội vụ

13/01/2022 10:13:37 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Sáng 12/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.
Năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị đề ra. Tính đến hết năm 2021 biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức chấp xã giảm 8,94%; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.
Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương rà soát, triển khai xây dựng danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập; chủ động, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương để bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp...

Cùng với đó, Bộ tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác cải cách hành chính được các ngành, địa phương triển khai toàn diện; 100% các cơ quan hành chính tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tại Hội nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tham luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những cách làm mới, sáng tạo trong triển khai công tác của ngành Nội vụ trong năm 2021.
Năm 2022, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xây dựng và hoàn thiện thể chế tuyển chọn, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030, tập trung cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh; đẩy nhanh xây dựng xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển kinh tế, xã hội số…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích Bộ Nội vụ đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt, ngành Nội vụ, trước khó khăn, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã có sự bám sát thực tiễn, tư duy đổi mới trong lãnh, chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2022 ngành Nội vụ phải tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển, ưu tiên bố trí cán bộ, nguồn lực phù hợp cho công tác này trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tránh lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm của cả hệ thống hành chính từ Trung ương đến cấp xã; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu phối hợp, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ...
Nhân dịp này, Bộ Nội vụ đã công bố tặng Cờ thi đua cho 7 đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc năm 2021; tặng Cờ thi đua dẫn đầu ngành Nội vụ cho 7 đơn vị và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 30 đơn vị dẫn đầu ngành Nội vụ. 

(Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái).

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h