Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

I. LÃNH ĐẠO SỞ

* Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc, phụ trách chung, trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Thanh tra.Sở

Điện thoại : 02163.852.415

* Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ; Công chức, viên chức.

Điện thoại : 02163.857585

* Nguyễn Quốc Hưng - Phó Giám đốc Sở, trực tiếp phụ trách phòng Cải cách hành chính; Tôn giáo.

Điện thoại: 02163.892105

* Trần Đông - Phó Giám đốc Sở, trực tiếp phụ trách phòng Thi đua khen thưởng; Văn thư - Lưu trữ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

ĐIện thoại

II. VĂN PHÒNG SỞ

1. Văn phòng

* Chánh văn phòng: Trần Kiên

Điện thoại: 02163.850510

2. Thanh tra Sở

* Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Hoài Anh

Điện thoại: 02163.858015

* Phó Chánh thanh tra: Vũ Văn Thu

Điện thoại: 02163.858015

3. Phòng Công chức, viên chức

* Trưởng phòng: Nguyễn Thế Trường

Điện thoại: 02163.855.524

* Phó phòng: Hoàng Quốc Vinh

Điện thoại: 02163.855524

* Phó phòng: Vũ Quang Dũng

Điện thoại: 02163.855524

4. Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức Phi chính phủ

* Trưởng phòng: Đặng Tiến Thành

Điện thoại: 02163.892379

* Phó phòng: Trần Thị Kim Chung

Điện thoại: 02163.892379

5. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên

* Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: 02163.855525

* Phó phòng: Lò Thị Cửu

Điện thoại: 02163.855525

* Phó phòng: Vũ Quốc Đông

Điện thoại: 02163.855525

6. Phòng Cải cách hành chính

* Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thọ

Điện thoại: 02163.893661

7. Phòng Văn thư, lưu trữ

* Trưởng phòng: Lưu Việt Cường

Điện thoại: 02163.858889

* Phó phòng: Nguyễn Hồng Nguyên

Điện thoại: 02163.858889

8. Phòng Thi đua - Khen thưởng

* Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phóng

Điện thoại: 02163.892357

* Phó phòng: Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại: 02163.892357

* Phó phòng: Hoàng Anh Tùng

Điện thoại: 02163.892357

9. Phòng Tôn giáo

* Trưởng phòng: Bùi Duy Linh

Điện thoại: 02163.885106

* Phó phòng: Nguyễn Hoàng Hưng

Điện thoại: 02163.866655

* Phó phòng: Hoàng Hữu Quân

 Điện thoại: 02163.866655

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Lưu trữ, lịch sử

* Giám đốc: Hoàng Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 02163.892104

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h