Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

I. LÃNH ĐẠO SỞ

* Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc, phụ trách chung, trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở

Điện thoại : 02163.852.415

* Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc, phụ trách lĩnh vực: Tổ chức, biên chế và TCPCP; Công chức, viên chức; Thi đua - Khen thưởng

Điện thoại : 02163.857585

* Đinh Xuân Cường - Phó Giám đốc, phụ trách lĩnh vực: Xây dựng chính quyền và CTTN; Cải cách hành chính; Thanh tra; Văn thư, lưu trữ

 Điện thoại : 02163.853.415

* Nguyễn Quốc Hưng - Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực: Tôn giáo 

Điện thoại: 02163.892105

II. VĂN PHÒNG SỞ

1. Văn phòng

* Chánh văn phòng: 

Điện thoại: 02163.850510

* Phó Văn phòng: Nguyễn Thị Hoài Anh

Điện thoại: 02163.852415

* Phó Văn phòng : Hoàng Anh Tùng

Điện thoại: 02163.852415

2. Phòng Thanh tra

* Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: 02163.858015

* Phó Chánh thanh tra: Vũ Văn Thu

Điện thoại: 02163.858015

3. Phòng Công chức, viên chức

* Trưởng phòng: Nguyễn Thế Trường

Điện thoại: 02163.855.524

* Phó phòng: Hoàng Quốc Vinh

Điện thoại: 02163.855524

* Phó phòng: Vũ Quang Dũng

Điện thoại: 02163.855524

4. Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức Phi chính phủ

* Trưởng phòng: Đặng Tiến Thành

Điện thoại: 02163.892379

* Phó phòng: Trần Thị Kim Chung

Điện thoại: 02163.892379

5. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên

* Trưởng phòng: Phạm Thị Thọ

Điện thoại: 02163.855525

* Phó phòng: Lò Thị Cửu

Điện thoại: 02163.855525

* Phó phòng: Bùi Duy Linh

Điện thoại: 02163.855525

6. Phòng Cải cách hành chính

* Trưởng phòng: Hoàng Quốc Việt

Điện thoại: 02163.893661

* Phó phòng: Nguyễn Đức Thọ

Điện thoại: 02163.893661

7. Phòng Văn thư, lưu trữ

* Trưởng phòng: Lưu Việt Cường

Điện thoại: 02163.858889

* Phó phòng: Nguyễn Hồng Nguyên

Điện thoại: 02163.858889

8. Phòng Thi đua - Khen thưởng

* Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phóng

Điện thoại: 02163.892357

* Phó phòng: Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại: 02163.892357

* Phó phòng: Dương Thị Thu Hiền

Điện thoại: 02163.892357

9. Phòng Tôn giáo

* Trưởng phòng: Vũ Quốc Đông

Điện thoại: 02163.885106

* Phó phòng: Nguyễn Hoàng Hưng

Điện thoại: 02163.866655

* Phó phòng: Hoàng Hữu Quân

 Điện thoại: 02163.866655

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Lưu trữ, lịch sử

* Giám đốc: Hoàng Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 02163.892104

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h