Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022: Ra sức thi đua sôi nổi, hăng hái lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022

15/04/2022 03:48:25 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022: Ra sức thi đua sôi nổi, hăng hái lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022
15/04/2022 13:18:27Xem cỡ chữGoogle
Chiều 14/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2022. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh:

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Kính thưa: Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

Kính thưa: Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí về dự hội nghị.

 

Năm 2022, năm thứ hai triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; tình hình chính trị, kinh tế, thiên tai, dịch bệnh trên thế giới có nhiều biến động; tình hình dịch bệnh Covid - 19 mặc dù đã được kiểm soát song diễn biến phức tạp, kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Phát huy những thành tích, kết quả đã được trong năm 2021, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; phát triển KT-XH, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trong đó tập trung một số hiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;Chỉ thị số 05 ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 11 ngày 21/5/2021 về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm và Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

Hai là, phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trung ương, tỉnh phát động trên tất cả các lĩnh vực như phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; phong trào "Yên Bái cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào "Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. 

Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, đề án, chính sách của tỉnh đã ban hành, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển KT-XH.

Ba là, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 56 ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 67ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. 

Phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu về KT-XH, trọng tâm là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%; cơ cấu tổng sản phẩm: nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,7%; công nghiệp - xây dựng 32,1%; dịch vụ 40,6%; tổng sản phẩm bình quân đầu người 50 triệu đồng; trồng rừng 15.500 ha; 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,0%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 23.500 tỷ đồng; số lượt khách du lịch 1,1 triệu người; doanh thu từ hoạt động du lịch 845 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa 280 triệu USD.

Thu ngân sách Nhà nước đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển 19.000 tỷ đồng; thành lập mới 300 doanh nghiệp; 80 hợp tác xã và 300 tổ hợp tác; tỷ lệ đô thị hóa 20,38%; tốc độ tăng năng suất lao động 5,72%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% (riêng 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm 6,5%); chỉ số hạnh phúc đạt 60,3%.

Bốn là, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Làm tốt công tác chuẩn bị triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ các quy định của trung ương, của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn để thực hiện các chương trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm là, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch.

Sáu là, tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân; tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục- đào tạo, nâng cao chất lượng công tác y tế; chú trọng giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm.

Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; xây dựng và nhân rộng các mô hình "Trường học hạnh phúc", "Lớp học hạnh phúc", " Gia đình hạnh phúc", "Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc", phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân tăng lên 3% so với năm 2021.

Bảy là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Triển khai quyết liệt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tám là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan... đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thường xuyên rà soát các "điểm nghẽn”, các vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, thu hút các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng từ 2 bậc trở lên; Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tăng ít nhất từ 02 bậc trở lên so với năm 2021. 

Tiếp tục triển khai dự án đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, trọng tâm là đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, thí điểm xây dựng mô hình chuyển đổi số; ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin mạng... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” chương trình "Cà phê doanh nhân”. 

Chín là, tiếp tục xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng; chú trọng công tác phát hiện, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa để triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, các khối và cụm thi đua của tỉnh. 

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong bình xét, đánh giá và đề nghị khen thưởng gắn với đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên nguyên tắc "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”; đảm bảo "Đúng người, đúng việc, đúng thành tích và tiêu chuẩn”. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, thành tích điển hình tiên tiến, đột xuất tiêu biểu...

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Để phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cao, tôi đề nghị các cấp, các ngành, cácđịa phương, UB MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phát động và có nhiều hành động thiết thực để hưởng ứng phong trào thi đua đã được phát động ngày hôm nay.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, ra sức thi đua sôi nổi, hăng hái lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022.

Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h