Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Yên Bái: Chỉ số PAPI tiếp tục duy trì ở nhóm “Trung bình cao”

03/04/2024

Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục ghi tên trong nhóm "Trung bình cao" với tổng điểm 42,4909 (đứng ở vị trí thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 8 thứ tự so với năm 2022).

BỘ NỘI VỤ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

BỘ NỘI VỤ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

26/03/2024

Ngày 12/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 168/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

BỘ NỘI VỤ CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP ĐỊA PHƯƠNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

BỘ NỘI VỤ CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP ĐỊA PHƯƠNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

26/03/2024

Ngày 15/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 179/QĐ-BNV Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái trên thiết bị thông minh

Ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái trên thiết bị thông minh

21/03/2024

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, cũng như tra cứu, theo dõi tiến trình giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã xây dựng Ứng dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái trên thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, Ipad...).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm thực hiện thành công phương châm hành động năm 2024 của Bộ Nội vụ “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”

01/02/2024

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra trên các lĩnh vực. Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành Nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt “3 đột phá, 4 trọng tâm”, tạo được sự chuyển biến toàn diện, rõ nét với những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu với độc giả cả nước bài phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về những kết quả nổi bật trong năm 2023 và định hướng công tác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ năm 2024.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h