Văn bản điều hành

V/v xin ý kiến tham gia Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức và người lao động.
Số ký hiệu Công văn số 519/SNV-CCVC
Nội dung

V/v xin ý kiến tham gia Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức và người lao động.

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 25/06/2021
Tệp đính kèm

519.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h