Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp thuộc Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái năm 2021

24/06/2021 03:27:16 Xem cỡ chữ Google
Thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp thuộc Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái năm 2021

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h