Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

15/04/2021 10:05:56 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h