Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Yên Bái năm 2019

09/01/2020 10:02:04 Xem cỡ chữ Google
Kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Yên Bái năm 2019

Kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Yên Bái năm 2019

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h