Tin Hoạt động >> Văn bản mới

TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

27/12/2019 10:04:00 Xem cỡ chữ Google
TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐƯỢC DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h