Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

03/12/2019 08:12:15 Xem cỡ chữ Google
Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h