Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Yên Bái năm 2019

12/11/2019 03:24:00 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h