Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2018

25/09/2019 09:17:10 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h