Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Triệu tập thí sinh được dự thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2018

13/09/2019 08:44:44 Xem cỡ chữ Google
Triệu tập thí sinh được dự thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương theo chỉ tiêu năm 2018

Triệu tập thí sinh được dự thi Vòng 2

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h