Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ

10/11/2022 08:10:27 Xem cỡ chữ Google
Trong 2 ngày 07 và 08/11, tại tỉnh Yên Bái, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính dành cho công chức, viên chức năm 2022.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Tham dự khai mạc có ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin; ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái; và công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.
Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực làm việc trong tình hình mới. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, vấn đề chuyển đổi số đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, vấn đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính dành cho công chức, viên chức Bộ là hết sức cần thiết.
Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, trong thời gian qua, chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ của Bộ Nội vụ có những kết quả tích cực như: nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác chuyển đổi số của Bộ đã được nâng lên; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành; đổi mới lề lối làm việc, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, hiện đại hóa các quan hệ hành chính nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo. 

Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng Lớp bồi dưỡng


Cùng với đó, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ và phục vụ người dân và doanh nghiệp, bồi dưỡng nguồn nhân lực, an toàn  thông tin; triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị trong Bộ, đảm bảo kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản của Chính phủ, hiện nay 100% các văn bản đi/đến tại Bộ đều được thực hiện trên quy trình điện tử, trừ các văn bản mật; Bộ Nội vụ đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4. 

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cũng cho rằng, công chức, viên chức của Bộ còn lúng túng, chưa hiểu hết được tầm quan trọng và sự cần thiết của chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ nên sự thay đổi chưa được nhanh chóng về phương thức, cách thức và đặc biệt là do sự hạn chế về mặt kiến thức; công tác tham mưu tổ chức thực hiện có những mặt còn chưa sát với yêu cầu chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ; phạm vi của chuyển đổi số rất rộng, an toàn an ninh mạng, số hóa, dữ liệu số, công nghệ số, đổi mới sáng tạo vẫn chậm, chưa thấy được sự thay đổi hoàn toàn về phương thức làm việc và tư duy hành động; công tác phối hợp trong thực hiện chuyển đổi số trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ còn chưa tốt. 

Do đó, để khắc phục một số hạn chế của công chức, viên chức làm việc trong môi trường số, ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.

 

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng


Để Lớp bồi dưỡng đạt chất lượng cao, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị, công tác tổ chức lớp học phải bảo đảm thuận tiện, nghiêm túc và hiệu quả, kiến thức truyền đạt phải là những kiến thức cơ bản, thiết thực, cập nhật và hiện đại. Các học viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận kiến thức, tập trung chú ý theo dõi, nắm chắc những quan điểm, nội dung, phương pháp để nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn, đồng thời tích cực tham gia trao đổi thảo luận để lớp bồi dưỡng thực sự đổi mới và chất lượng.

Thời gian 02 ngày 07 và 08/11, các học viên được nghe các chuyên gia truyền đạt các chuyên đề:

 

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh truyền đạt Chuyên đề 1


Chuyên đề 1: Chuyển đổi số và thực trạng công tác chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ do Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh truyền đạt.
 

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Lê Thanh Tùng trình bày Chuyên đề 2


Chuyên đề 2: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ và thực hiện các giao dịch về dịch vụ công do Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Lê Thanh Tùng truyền đạt.

Đây đều là những nội dung hết sức thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, nâng cao kỹ năng sử dụng các thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh…) trong kết nối và thực hiện các giao dịch về dịch vụ công trực tuyến.

Lớp bồi dưỡng cũng dành thời gian để các học viên và chuyên gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến ...

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h