Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc tại Yên Bái

27/10/2022 02:33:11 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 21/10, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia (UBQG) về thanh niên Việt Nam do đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn về việc triển khai Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai tới các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ mới; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và thực hiện theo pháp luật. Cùng với triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 đã được triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên và thanh niên. Việc bố trí nguồn lực Chương trình được lồng ghép với tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công tác thanh niên. Toàn tỉnh hiện có tổng số 406 cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về thanh niên. Các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phù hợp với chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, đảm bảo gắn với yếu tố đặc thù của tỉnh. Qua đó, giáo dục ý thức công dân, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt là triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả trong việc triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh; trong đó có đối tượng là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; công tác đào tạo bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên; công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, cho bộ đội xuất ngũ; việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở cho thanh niên; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên…

Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị Đoàn công tác của UBQG về thanh niên Việt Nam nghiên cứu tham mưu Bộ Nội vụ, các bộ, ngành tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với thanh niên trên các lĩnh vực như: hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vay vốn phát triển sản xuất giải quyết việc làm, dạy nghề, chính sách đối với thanh niên tình nguyện công tác tại các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, xây dựng chính sách đặc thù cho thanh niên dân tộc miền núi, đây chính là lực lượng nòng cốt trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương…

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam đánh giá cao việc triển khai Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030 thời gian qua. Đoàn công tác cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ thành niên trên địa bàn tỉnh, công tác định hướng phát triển nghề nghiệp phi nông nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên Yên Bái khởi nghiệp; việc tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ, nữ cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đoàn công tác đề nghị tỉnh Yên Bái nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới; rà soát bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với Luật Thanh niên; mạnh dạn giao cho tổ chức đoàn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục triển khai các cơ chế đối với thanh niên; tổ chức các chương trình phát triển thanh niên một các đồng bộ, hiệu quả; quan tâm đối tượng thanh niên là lao động tự do, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện chuyển đổi nghề cho thanh niên theo thực tiễn của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện Luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của thanh niên…

Theo Cổng điện tử Tỉnh đoàn Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h