Tin Hoạt động >> Chính trị

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

14/09/2022 10:36:55 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Sáng nay (13/9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 220 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội

Diễn văn khai mạc trọng thể Đại hội nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam vẫn luôn tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, chí khí anh hùng cách mạng, phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, nhiệt huyết, khát vọng, ý chí vươn lên, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của đoàn viên thanh niên cả nước, trong những năm qua, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh, năng động, sáng tạo, tích cực trong học tập, lao động; đổi mới, sáng tạo; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn, sâu rộng của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái, cũng là diễn đàn để đoàn viên thanh niên trong tỉnh thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, ý chí và khát vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà với nhiệt huyết và quyết tâm cao cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIV trình bày diễn văn khai mạc trọng thể tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đống chí nhấn mạnh sự nỗ lực đó đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong tuổi trẻ tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, trong đó đề nghị các cấp bộ Đoàn cần triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặt thanh niên vào vai trò chủ thể, đề cao tính tự giác trong quá trình rèn luyện, học tập và làm theo; kiên trì triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh niên đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, bền vững, sáng tạo, theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm; tiếp cận nhanh công nghệ để đưa chuyển đổi số vào thực tiễn; tăng cường giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với nhiều chương trình, giải pháp nhằm xây dựng hình ảnh thanh niên Yên Bái với những phẩm chất tốt đẹp “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, nâng cao chỉ số hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái đề ra.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh: Trong thời gian qua, tổ chức và chất lượng hoạt động của các cấp bộ Đoàn cũng như đội ngũ đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã có những tiến bộ tích cực. Đồng chí đã biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thời gian vừa qua và đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng để từ đó tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, định hướng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực và các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao để triển khai thực hiện thông qua tổ chức tốt các phong trào, hoạt động của Đoàn; các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của đoàn viên thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phươngTiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh thêm: "Hiện nay cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đang tập trung đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số với mục tiêu hướng tới xây dựng phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đoàn viên, thanh niên phải là nhân tố quan trọng, là lực lượng nòng cốt, tích cực tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực”.

Đồng thời, các tổ chức Đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác dìu dắt, bồi dưỡng, phát triển tổ chức Đội; tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú phù hợp với tâm lý lứa tuổi để giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ măng non; đồng hành, chăm lo, bảo vệ trẻ em. tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đặc biệt, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc; nhiệt huyết, tâm huyết, năng động, sáng tạo; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên; có khả năng xây dựng, tổ chức các phong trào, hoạt động hấp dẫn, bắt kịp được với tâm lý thanh niên.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn 33 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, có uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Hà Đức Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu 3 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn khoá XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới

 

Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

ồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho lãnh đạo, cán bộ tỉnh Yên Bái)

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 20 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Yên Bái có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. UBND tỉnh Yên Bái cũng đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h