Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Yên Bái: Tập trung 8 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

03/08/2022 07:57:53 Xem cỡ chữ Google
Chiều 2/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Tiếp tục đi vào nền nếp thực hiện Quy chế dân chủ trong 3 loại hình cơ sở 

6 tháng đầu năm, hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh tiếp tục có sự đổi mới, chủ động hơn, đi vào chiều sâu với nhiều nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng, hướng mạnh về cơ sở.

BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Chính phủ; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với triển khai thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.  

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với đó, việc thực hiện QCDC trong 3 loại hình cơ sở (thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc) tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Đồng chí Hà Ngọc Văn - Tổng Biên tập Báo Yên Bái tham gia thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phương hướng triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới. 

Triển khai có hiệu quả 8 nội dung, nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực QCDC ở cơ sở trong những tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị các thành viên BCĐ tỉnh và ngành dân vận tiếp tục có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các thành viên BCĐ tỉnh triển khai có hiệu quả 8 nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 68, ngày 23/3/2022 của BCĐ tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022; cơ quan thường trực, các ngành thành viên BCĐ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương, đơn vị tham mưu, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. 

Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Đồng chí đề nghị, các đồng chí bí thư cấp uỷ, từ tỉnh đến cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h