Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ của Trường Cao đẳng Yên Bái

03/07/2022 08:52:06 Xem cỡ chữ Google

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trao Quyết định cho Trường Cao đẳng Yên Bái

Ngày 1/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch, Cao đẳng Y tế, Trường Mầm non Thực hành Yên Bái và đổi tên thành Trường Cao đẳng Yên Bái.

Dự Hội nghị về phía Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ của Trường Cao đẳng Yên Bái

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 377/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Mầm non Thực hành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo vào Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và đổi tên thành Trường Cao đẳng Yên Bái. Theo đó Trường Cao đẳng Yên Bái là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Yên Bái. Trường kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ, các điều kiện bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học của 4 đơn vị trường.

Trụ sở chính của Trường Cao đẳng Yên Bái đặt tại tổ 12 đường Lê Trực, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Địa điểm đào tạo tại tổ 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; Tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Việc xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Yên Bái theo mô hình trường đa ngành, đa cấp độ, hoạt động theo hướng mở, đào tạo nghề đa dạng, đảm bảo về quy mô, hợp lý về cơ cấu và ngành nghề, trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo của cộng đồng và yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, tránh lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao của các nhà trường là chủ trương đúng đắn và cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển của Trung ương, của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số XIX của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đây sẽ là điều kiện để tỉnh Yên Bái tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng tập trung, hiệu quả, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tuyển sinh, đào tạo nói riêng và giáo dục nghề nghiệp nói chung, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Yên Bái và các tỉnh trong khu vực; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Yên Bái

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định chặng đường phát triển mới đã mở ra đối với Trường Cao đẳng Yên Bái với bước chuyển mình căn bản - một sự thay đổi về chất của Nhà trường. Đó là mô hình mới theo hướng “mở”, đa ngành, đa phương thức, linh hoạt, gắn với cộng đồng; gắn nhu cầu đào tạo với nhu cầu việc làm và thị trường lao động. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành cũng như Trường Cao đẳng Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, rà soát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thành chương trình, kế hoạch của Nhà trường theo từng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu vực. Nhà trường cần phải xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy người học làm trung tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là một mô hình mới, quy mô lớn trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị nhà trường, do vậy nhà trường cần xác định đúng các yếu tố có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh - đào tạo - tạo việc làm sau khi tốt nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp gắn công tác đào tạo với nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo; ưu tiên nguồn lực xây dựng các mô hình rèn nghề, thực tập nghề nghiệp của sinh viên trong và ngoài nhà trường; nắm bắt thời cơ, tận dụng, khai thác lợi thế của địa phương để đào tạo nguồn nhân lực; chủ động tìm kiếm cơ hội, cơ chế thực hiện liên kết, kết nối với các doanh nghiệp trong đào tạo, xác định chuẩn đầu ra gắn với vị trí việc làm. Nhà trường cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng các chuyên đề nghiên cứu trong phát triển dịch vụ giáo dục; nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ của mình, phấn đấu để Trường Cao đẳng Yên Bái trở thành một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, cung cấp nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Yên Bái cũng như trong khu vực. Mở rộng, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao, các chương trình đào tạo chuyển tiếp, liên kết với các trường có uy tín trong nước và quốc tế.

Đồng chí yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Trường Cao đẳng Yên Bái sớm đi vào ổn định hoạt động. Tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; tiến hành bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, con người và các nội dung có liên quan từ 4 trường về Trường Cao đẳng Yên Bái đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức công bố các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Yên Bái; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về Bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái. Theo đó, ông Đặng Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái; bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái; ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái; các ông, bà: ông Nguyễn Sinh Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái; ông Bạch Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái; bà Nguyễn Thị Sen -  Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái; bà Vũ Thị Mai Oanh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trao Quyết định về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Mầm non Thực hành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo vào Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và đổi tên thành Trường Cao đẳng Yên Bái

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định về công tác cán bộ cho Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Yên Bái

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h