Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Thông báo kết quả chấm thi (vòng 1) - Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

03/06/2022 10:04:51 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h