Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển, xét tuyển viên chức ngành: Y tế, Giáo dục - Đào tạo và sự nghiệp khác tỉnh Yên Bái năm 2021

17/08/2021 10:05:25 Xem cỡ chữ Google
Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển, xét tuyển viên chức ngành: Y tế, Giáo dục - Đào tạo và sự nghiệp khác tỉnh Yên Bái năm 2021

Danh mục tài liệu tham khao thi tuyển, xét tuyển viên chức

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h