Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Tôi công tác tại UBND thị trấn Mù Cang Chải được 15 năm, bản thân tôi là thương binh. Trong năm 2015 tại UBND thị trấn có tôi và đồng chí Chủ tịch UBND cùng nghỉ việc một ngày nhưng tôi thấy có 2 chế độ khác nhau: đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Mù Cang Chải nghỉ việc được hưởng thêm 06 tháng lương, còn tôi lại không được hưởng bất kỳ chế độ gì (trong khi đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn có thời gian công tác là 10 năm, còn tôi thời gian công tác 15 năm). Bản thân tôi đã có đơn gửi các cấp từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 nhưng không được trả lời. Tôi xin hỏi cơ quan chức năng: UBND huyện Mù Cang Chải căn cứ vào văn bản nào để hỗ trợ như trên? Hay vì là thương binh và có thời gian cống hiến nhiều hơn thì không được hưởng chế độ như trên có phải không? Thực hiện lời Bác dạy: Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Vì Vậy tôi kính mong cơ quan chức năng trả lời giúp tôi.

Người hỏi: Phạm Xuân Thanh / Địa chỉ: Phạm Xuân Thanh / Ngày hỏi: 15/11/2016

Tôi công tác tại UBND thị trấn Mù Cang Chải được 15 năm, bản thân tôi là thương binh. Trong năm 2015 tại UBND thị trấn có tôi và đồng chí Chủ tịch UBND cùng nghỉ việc một ngày nhưng tôi thấy có 2 chế độ khác nhau: đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Mù Cang Chải nghỉ việc được hưởng thêm 06 tháng lương, còn tôi lại không được hưởng bất kỳ chế độ gì (trong khi đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn có thời gian công tác là 10 năm, còn tôi thời gian công tác 15 năm). Bản thân tôi đã có đơn gửi các cấp từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 nhưng không được trả lời. Tôi xin hỏi cơ quan chức năng: UBND huyện Mù Cang Chải căn cứ vào văn bản nào để hỗ trợ như trên? Hay vì là thương binh và có thời gian cống hiến nhiều hơn thì không được hưởng chế độ như trên có phải không? Thực hiện lời Bác dạy: Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Vì Vậy tôi kính mong cơ quan chức năng trả lời giúp tôi.

Câu trả lời:

Sau khi xem xét, xác minh, đối chiếu các quy định, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải trả lời câu hỏi của công dân như sau:
1. Việc giải quyết chế độ đối với ông Phạm Xuân Thanh, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải đã thực hiện đảm bảo đúng theo nguyện vọng cá nhân ông Thanh, cụ thể:
Ngày 09/7/2015, ông Phạm Xuân Thanh đã có “đơn xin từ chức và thôi làm nhiệm vụ HĐND” gửi Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mù Cang Chải và gửi Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Mù Cang Chải trong đơn ông Thanh có nêu lý do xin từ chức là: "....Đến nay tự tôi thấy bản thân có nhiều hạn chế về mọi mặt và tình hình sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nữa (Vì bản thân là thương binh). Vì vậy tôi làm đơn này xin được từ chức Phó Chủ tịch UBND và xin thôi làm nhiệm vụ của người đại biểu HĐND để nghỉ chế độ BHXH theo quy định từ ngày 01/11/2015".
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, thị trấn Mù Cang Chải là trung tâm chính trị, kinh tế của huyện Mù Cang Chải, do là đơn vị hành chính trung tâm huyện nên việc quản lý điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân thị trấn đòi hỏi ngày càng phải được tăng cường, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi xem xét đơn xin từ chức của ông Phạm Xuân Thanh, để sớm ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân thị trấn, ngày 24/7/2015, Hội đồng nhân dân thị trấn Mù Cang Chải khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường), để miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mù Cang Chải và nhất trí cho ông Phạm Xuân Thanh thôi tham gia làm đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2011- 2016 theo nguyện vọng cá nhân. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn và Tờ trình đề nghị của Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 về việc phê chuẩn miễn nhiệm ông Phạm Xuân Thanh thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Mù Cang Chải khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Sau khi miễn nhiệm, trong thời gian chờ các cơ quan chuyên môn tham mưu các thủ tục để ông Thanh nghỉ hưởng chế độ BHXH theo nguyện vọng. Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải đã giải quyết cho ông Thanh nghỉ phép đến ngày 28/8/2015 và chi trả lương đầy đủ cho ông Thanh từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2015 (03 tháng lương) từ nguồn chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân thị trấn để ông Thanh nghỉ hưởng chế độ BHXH như nội dung đơn xin từ chức của ông. Như vậy, theo ông Thanh trình bày “… còn tôi lại không được hưởng bất kỳ chế độ gì…” là không đúng.
2. Việc giải quyết chế độ đối với bà Lương Thị Thủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải:
Sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Nghị quyết số 63-NQ/HU ngày 08/6/2015 về công tác phát triển đảng và công tác cán bộ; Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành Thông báo số 108-TB/BTC ngày 09/6/2015 thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ, trong đó nhất trí cho Đảng ủy Thị trấn Mù Cang Chải thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Lương Thị Thủy, do không tái cử Ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 07/7/2015, bà Lương Thị Thủy có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND; thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải khóa III nhiệm kỳ 2011 - 2016. Sau khi xem xét đơn của bà Thủy, ngày 24/7/2015, Hội đồng nhân dân thị trấn Mù Cang Chải khóa III nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường), để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị trấn Mù Cang Chải và nhất trí cho bà Lương Thị Thủy thôi tham gia làm đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2011- 2016 theo nguyện vọng cá nhân. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn và Tờ trình đề nghị của Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 về việc phê chuẩn miễn nhiệm bà Lương Thị Thủy thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Mù Cang Chải khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Sau khi miễn nhiệm, bà Thủy có nguyện vọng tiếp tục được công tác. Xét nguyện vọng của bà Thủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Mù Cang Chải dự kiến bố trí cho bà Thủy làm công tác khác, tuy nhiên tại thời điểm đó Ủy ban nhân dân thị trấn đã được bố trí đủ số lượng cán bộ theo loại đơn vị hành chính cấp xã, mặt khác do bà Thủy chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nên bà Thủy không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn để xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND, ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Do không bố trí sắp xếp được công tác khác đối với bà Thủy, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ủy ban nhân dân thị trấn vận động bà Lương Thị Thủy nghỉ việc hưởng chế độ BHXH. Trong thời gian chờ các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết chế độ cho bà Thủy, Ủy ban nhân dân thị trấn đã chi trả lương cho bà Thủy từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2015 (05 tháng lương) từ nguồn chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân thị trấn.
Như vậy, cùng thời điểm miễm nhiệm chức vụ với ông Thanh, nhưng do bà Thủy có nguyện vọng tiếp tục tham gia công tác cho nên trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bà Thủy đã được hưởng nhiều hơn ông Thanh 02 tháng lương (tháng 11, tháng 12/2015) chứ không phải 06 tháng như ông Thanh đã trình bày.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 15/11/2016