TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

2  

3  

4  

5  

6  

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h